Fra samme fag

Skolens lærebøger

Læs dokumentet

Udvalget vil i anden del af betænkningen tage undervisningsmetoder og hjælpemidler op til behandling, men da spørgsmålet om de lærebøger, der anvendes i undervisningen, er af særlig stor betydning, har man fundet det rimeligt allerede i nærværende del af betænkningen at redegøre for nogle af de problemer, der knytter sig hertil.