Fra samme fag

Specialpædagogisk bistand 1982 – Elever med hørevanskeligheder

Læs dokumentet

Reglerne om specialundervisning til elever med hørenedsættelse findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 439 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til hørehæmmede elever.