Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 12 - Børnehaveklasser 1974

Læs dokumentet

Børnehaveklassens opgave er at med- virke til opfyldelsen af folkeskolens overordnede formål. Børnehaveklassen har i tilknytning hertil den særlige op- gave at gøre barnet fortrolig med skolen, således at dets muligheder for at udnytte skolens tilbud fremmes.