Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 33 - Økonomi

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til og forståelse af den økonomiske sammenhæng, den øko­nomiske udvikling, de økonomisk-politi­ ske målsætninger og de økonomisk-poli­tiske indgreb. Der lægges i denne forbin­delse vægt på, at eleverne får forståelse af forholdet mellem de økonomiske driv­ kræfter og faktorer af ikke-økonomisk karakter. Disse sidste kan indgå i og stride imod de økonomisk-politiske mål­ sætninger og indgreb. Derved skal ele­verne opnå mulighed for at forstå og vurdere den fremlægning af disse forhold i den offentlige debat, som de møder i massemedierne – og således økonomisk­ politisk blive mere forbrugerbevidste.

[…]