logo

Love

Skoleloven 1899
Det Sthyrske Cirkulære
Folkeskoleloven 1937
Bekendtgørelse om målet med folkeskolen
Skoleloven 1958
Den Blå Betænkning
Skoleloven 1975
Skoleloven 1993
Skoleloven 2003
Skoleloven 2006
Skoleloven 2014
Skoleloven 2017

Skolelove i Danmark

Her vil du blive præsenteret for dansk skolelovgivning siden 1899. I lovrækken til venstre finder du de årstal, hvor der enten er blevet lavet ny skolelov eller udgivet en større betænkning. Under de enkelte skolelove vil du finde en kort introduktion med nedslag på centrale pointer samt muligheden for at downloade hele skoleloven.