Skole, elev og forældre 1977

I den nye folkeskolelov er samarbejde mellem skole og hjem fremhævet i det overordnede formål med skolens virksomhed. På baggrund af den prioritering, som dette samarbejde hermed har fået, opfordrede undervisningsminister Ritt Bjerregaard »Uddannelsesrådet for grundskolen m.v.« til at udarbejde en vejledning om samarbejde mellem skole og hjem. Dette skete på rådets første møde d. […]

Skole, elev og forældre 1977 Read More »