Fra samme fag

Skole, elev og forældre 1977

Læs dokumentet

I den nye folkeskolelov er samarbejde mellem skole og hjem fremhævet i det overordnede formål med skolens virksomhed. På baggrund af den prioritering, som dette samarbejde hermed har fået, opfordrede undervisningsminister Ritt Bjerregaard »Uddannelsesrådet for grundskolen m.v.« til at udarbejde en vejledning om samarbejde mellem skole og hjem. Dette skete på rådets første møde d. 19. januar 1976, og allerede på samme møde blev der til løsning af denne opgave nedsat en arbejdsgruppe med ledende skoleinspektør Bjarne Albæk Jensen som formand.