Elevens alsidige personlige udvikling

Klare Mål – Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige og personlige udvikling

Regeringen ønsker at styrke det faglige niveau i folkeskolen samtidig med, at undervisningen bliver differentieret og dermed målrettet den enkelte elev. En styrket faglighed i undervisningen går hånd i hånd med udviklingen af elevernes alsidige personlige kompetencer. Valget står ikke mellem, på den ene side, en faglig stærk skole – hvor eleverne ikke bryder sig […]

Klare Mål – Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige og personlige udvikling Read More »

Forskningsbaseret viden om alsidig udvikling

Formålet med denne publikation er at bidrage til en bedre folkeskole ved at inspirere og understøtte arbejdet med at sikre evidensinformerede undervisningsformer og læringsmiljøer. Publikationen søger at skabe et afsæt for et fælles vidensgrundlag på området ved at formidle indsamlet viden fra en omfattende forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale kompetencer på skoleområdet. Ambitionen er,

Forskningsbaseret viden om alsidig udvikling Read More »