Madkundskab

Fælles Mål – Hjemkundskab – Faghæfte 11

Formåle tmed undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af områdets

Fælles Mål – Hjemkundskab – Faghæfte 11 Read More »

Hjemkundskab – Faghæfte 11

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der finder sted i hjemmet, og at de opnår indsigt i de vilkår og værdier, dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund. Stk. 2.

Hjemkundskab – Faghæfte 11 Read More »

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen

Madkundskab Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 26 – Hjemkundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet. Det tilstræbes, at eleverne opnår færdigheder i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får færdighed i enkelt-

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 26 – Hjemkundskab Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 9 – Hjemkundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdigheder i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 9 – Hjemkundskab Read More »

Husgerning

Formålet med undervisningen i husgerning er at give eleverne elementær viden om ernæring og herigennem give dem forståelse for, hvad veltillavet og rigtigt sammensat kost betyder for familiens sundhed og velvære. Gennem øvelser i madlavning oplæres eleverne til at udnytte de foreliggende næringsmidler på rigtig måde og gennem rengøringsarbejder til at holde et hjem ordentligt

Husgerning Read More »