Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 26 - Hjemkundskab

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet.

Det tilstræbes, at eleverne opnår færdigheder i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får færdighed i enkelt- vis og i samarbejde at tilrettelægge og udføre det.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af rigtig kostsammensætning, og at de udvikler en æstetisk holdning med hensyn til hygiejne og til indretning og vedligeholdelse af hjemmet.

[…]