Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 32 – Orienteringsfag

2.6. Orienteringsundervisningens struktur Ud fra de her fremsatte synspunkter for elevernes indlæringsmuligheder kan der opstilles følgende model for undervisningen på de forskellige trin: 1.–2. klasse. Begyndende færdighedsindlæring. Eleverne beskæftiger sig med almene emner, afgrænset af deres forestillings- muligheder. Indøvning i iagttagelse, begrebsdannelse, kommunikationsfærdigheder. 3.–5. klasse. Fortsat færdighedsindlæring, der nu også omfatter begyndende indlæring af faglige […]

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 32 – Orienteringsfag Read More »