Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 32 - Orienteringsfag

Læs dokumentet

2.6. Orienteringsundervisningens struktur

Ud fra de her fremsatte synspunkter for elevernes indlæringsmuligheder kan der opstilles følgende model for undervisningen på de forskellige trin:

1.–2. klasse.
Begyndende færdighedsindlæring. Eleverne beskæftiger sig med almene emner, afgrænset af deres forestillings- muligheder. Indøvning i iagttagelse, begrebsdannelse, kommunikationsfærdigheder.

3.–5. klasse.
Fortsat færdighedsindlæring, der nu også omfatter begyndende indlæring af faglige færdigheder.

[…]