Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 28 – P-fag

1.1. Indledning Der er i de senere år på mange skoler foretaget en omorganisation af undervisningen i en gruppe af fag inden for det praktisk-musiske område, kaldet p-fagsordning. De lokale løsninger viser en stor variation både med hensyn til, hvilke fag eller emner ordningen omfatter, og hvorledes den administreres i praksis. […]

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 28 – P-fag Read More »