Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 28 - P-fag

Læs dokumentet

1.1. Indledning

Der er i de senere år på mange skoler foretaget en omorganisation af undervisningen i en gruppe af fag inden for det praktisk-musiske område, kaldet p-fagsordning. De lokale løsninger viser en stor variation både med hensyn til, hvilke fag eller emner ordningen omfatter, og hvorledes den administreres i praksis.

[…]