Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 13 – Psykologi/Sociologi

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til forskellige modeller til beskrivelse af psykologiske og sociologiske emner og hermed får indblik i samspillet og afhængighedsforholdet mellem enkeltpersoner og mellem den enkelte og gruppen og samfundet. Undervisningen sigter endvidere imod, at eleverne erhverver sig en sådan indsigt i nogle centrale problemstillinger og metoder inden for […]

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 13 – Psykologi/Sociologi Read More »