Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 13 - Psykologi/Sociologi

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til forskellige modeller til beskrivelse af psykologiske og sociologiske emner og hermed får indblik i samspillet og afhængighedsforholdet mellem enkeltpersoner og mellem den enkelte og gruppen og samfundet.

Undervisningen sigter endvidere imod, at eleverne erhverver sig en sådan indsigt i nogle centrale problemstillinger og metoder inden for den anvendte psykologi og sociologi, at de selvstændigt kan vurdere den fremlægning af undersøgelser og forskningsresultater, der sker gennem massemedierne.

[…]