Samfundsfag

Fælles Mål – Faghæfte 5 – Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og […]

Fælles Mål – Faghæfte 5 – Samfundsfag Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 29 – Samtidsorientering 1974

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår indblik i nogle væsentlige samtidsproblemer fra det lokale, det nationale og det globale samfund, samt at de erhverver kendskab til nogle af de faktorer, der har betydning for nutidige samfunds opbygning, funktion og udvikling og til, hvorledes den enkelte kan indvirke på beslutninger og medvirke ved løsning af

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 29 – Samtidsorientering 1974 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen . 3. Samtidsorientering 1977

»Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samtidsproblemer. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig nogen færdighed i at vurdere politiske, økonomiske og ideologiske udsagn. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske forhold, så de søger at klargøre sig de

Undervisningsvejledning for folkeskolen . 3. Samtidsorientering 1977 Read More »

Samtidsorientering. 1987/2. Undervisningsvejledning for Folkeskolen .

Formålet med underisningen er at øge elevernes mulighed for at se hverdagslivet i et større perspektiv. Undervisningen skal i en samfundsfaglig sammenhæng udbygge den indsigt i samfundsforhold, som eleverne har opnået bl.a. gennem undervisningen i en række obligatoriske fag – historie, geografi, biologi m.v. Undervisningen skal udvikle elevernes evne til selvstændigt at analysere og vurdere

Samtidsorientering. 1987/2. Undervisningsvejledning for Folkeskolen . Read More »

Samfundsfag – Faghæfte 5

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og

Samfundsfag – Faghæfte 5 Read More »

Klare mål – Faghæfte 5 – Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og

Klare mål – Faghæfte 5 – Samfundsfag Read More »

Fælles Mål 2009 – Samfundsfag – Faghæfte 5

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage

Fælles Mål 2009 – Samfundsfag – Faghæfte 5 Read More »

Samfundsfag

Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal

Samfundsfag Read More »