Fra samme fag

Samtidsorientering. 1987/2. Undervisningsvejledning for Folkeskolen .

Læs dokumentet

Formålet med underisningen er at øge elevernes mulighed for at se hverdagslivet i et større perspektiv. Undervisningen skal i en samfundsfaglig sammenhæng udbygge den indsigt i samfundsforhold, som eleverne har opnået bl.a. gennem undervisningen i en række obligatoriske fag – historie, geografi, biologi m.v.
Undervisningen skal udvikle elevernes evne til selvstændigt at analysere og vurdere udsagn om samfundsforhold og berede dem på informationssamfundet.
Undervisningen skal give eleverne oplevelser og lyst til at arbejde videre med samfundsspørgsmål som aktive borgere.