Fra samme fag

Edb i folkeskolens fag - Fysik/kemi og edb 1992/2

Læs dokumentet

Idet der henvises til Lov om folkeskolen § 4, stk. 5, udsendes hermed supplement til vejledende forslag til læseplan og undervisningsvejledning, der beskriver integration af fysik/kemi og edb. Hæftet er udarbejdet af et udvalg, der i november 1990 blev nedsat af Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen.