Fra samme fag

Edb i folkeskolens fag – Skolebiblioteket og edb

Læs dokumentet

Med henvisning til Lov om folkeskolen §4, stk. 5, udsendes supplementer til de vejledende forslag til læseplaner og undervisningsvejledninger for de enkelte fag eller faggrupper. Dette hæfte er et led i denne udsendelse af edb-supplementer. Det er udarbejdet af et udvalg, der i juni 1991 blev nedsat af Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen.