Fra samme fag

Engelsk og tysk i 8. og 9. klasse

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i engelsk og tysk i 8. og 9. klasse er at bibringe eleverne en sådan grad af fortrolighed med sproget, at de bliver i stand til at læse og forstå en tekst, der passer til deres alderstrin og forudsætninger og ikke frembyder særlige sproglige vanskeligheder.
Der bygges videre på det elementære sprogstof, der er indlært på forudgående klassetrin, så der nås en antagelig udtale, en vis færdighed i at forstå det talte sprog, hvor det drejer sig om kendte emner i en let sprogform, samt nogen evne til at udtrykke sig på det fremmede sprog inden for det gennemgåede stofs rammer. Alt for stramme krav med hensyn til udtale og grammatik bør undgås.