Fra samme fag

Fælles Mål - Faghæfte 17 - Tysk

Læs dokumentet

Formåletmed undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør demi stand til at kommunikere på tysk bådemundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed omtysk sprog og omsprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktivmedvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sigmed tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden omkultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.