Fra samme fag

Undervisningsvejledning for Folkeskolen - Tysk

Læs dokumentet

Formålet er opøvelse i sprogfærdighed. Eleverne må bibringes en sådan fortrolighed med sproget, at de er i stand til at læse og forstå en tekst, der indholdsmæssigt passer til deres alderstrin og forudsætninger og har en klar og simpel sprogbygning.

Endvidere må der lægges vægt på god udtale og en i det væsentlige rigtig tonegang og saîtningsrytme. Det er ai: største betydning, at undervisningen fra første færd lægges til rette således, at tysk bliver et levende sprog for eleverne. De må derfor fra begyndelsen opøves i at forstå det og benytte det mundtligt og i nogen grad også skriftligt i lette, men centrale udtryk og sætningsformer. Overdrevne korrekthedskrav af mere perifer art må ikke forhindre, at noget sådant kan ske med fremgang