Fra samme fag

Familiekundskab

Læs dokumentet

Blandt de nye discipliner, der i henhold til lov af 7. juni 1958 skal tages op, er familiekundskab. Det hedder herom i folkeskolelovens § 17, stk. 5:

»Fra 7. skoleår skal der gives undervisning i familiekundskab som led i undervisningen i fag, hvortil de under familiekundskab henhørende emner naturligt knytter sig.«

Det er ikke blot i hovedskolen, faget skal med på undervisningsplanen. Det hedder om undervisningen i realafdelingen i § 21, stk. 1:

»Efter ministerens nærmere bestemmelse gives der undervisning i familiekundskab.«

Selv om det drejer sig om et nyt krav i loven, kan det med rette hævdes, at man ofte i den hidtidige skole er kommet ind på emner, der vedrører familiens problemer. En række fag frembyder naturlige muligheder herfor.