Fra samme fag

Problemer omkring 8. og 9. klasse

Læs dokumentet

Spørgsmålet om skolens samarbejde med erhvervslivet er ikke af ny dato. Gang på gang er der i den række af love og bekendtgørelser, der er udsendt af Undervisningsministeriet, peget på dette samarbejde. I skolens undervisning vil man finde mange træk, der
bekræfter skolens vilje til at tage hensyn til det praktiske liv, og der kunne nævnes talrige eksempler på bøger, der gang på gang er inde på emner af erhvervsbetonet karakter. Men det må samtidig indrømmes, at indsatsen har været mere eller mindre tilfældig,
og om en bevidst bestræbelse for i de ældre klasser at sigte mod erhvervene kan der ikke med rimelighed tales.