Fra samme fag

Skolebiblioteksarbejde

Læs dokumentet

Skolebibliotekets formål er at give alle skolens elever adgang til nyttig og udviklende læsning af faglig og skønlitterær art og derved fremme folkeskolens almindelige formål. Skolebiblioteket skal dels tjene undervisningen i skolens forskellige fag, dels give eleverne adgang til at tilegne sig gode læsevaner og skaffe sig rige læseoplevelser, hvorved deres menneskelige udvikling kan fremmes. Ved således at fremme skolens formål skal skolebiblioteket tillige pege fremad mod den voksne samfundsborgers biblioteksbenyttelse, idet skolebibliotekets arbejde bør danne et grundlag, som de offentlige biblioteker kan bygge videre på.