Fra samme fag

Sundheds-og seksualundervisning

Læs dokumentet

§ 1. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i: 6 – fysiske, psykiske og sociale sider af menneskets sundhed og samspillet mellem disse – levevilkårenes betydning for sundhed ud fra sociale, økonomiske, kulturelle og miljømasssige aspekter – livsstilens betydning for sundhed og forhold, der spiller en rolle for livsstilens udvikling – sammenhænge mellem seksualitet og fysisk, psykisk og social sundhed – etiske dimensioner i sundhedsmæssige og seksuelle spørgsmal. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for forskellige samlivsformer og skal samtidig støtte den enkelte i udviklingen af egen identitet. Stk. 4. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler evne til at vurdere etiske spørgsmål sammen med andre og skal bidrage til udvikling af selvrespekt og livsmod.