Fra samme fag

Tegnsprog 1991/5

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne øger deres forståelse af tegnsproget og udvikler deres færdighed i at bruge det godt og alsidigt. Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om tegnsprogets egenart og variation og dets betydning for voksne døve og hørehæmmedes liv og virke. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til den enkelte elevs alsidige udvikling og til, at folkeskolens formål kan realiseres for elever med svære høretab. Stk. 4. Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at kommunikere med andre tegnsprogsbrugere og – i situationer, hvor der er tolk til rådighed – med normalt hørende, som ikke kan tegnsprog. Stk. 5. Undervisningen skal medvirke til, at tegnsprog i lighed med dansk kan fungere både som redskabsfag og som dannelsesfag, så de to sprog tilsammen kan udgøre en svært hørehæmmet elevs kulturgrundlag.