Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 5 - Sygeundervisning

Læs dokumentet

“Hovedsigtet med undervisningen er at give eleverne de bedste betingelser for at kunne vende tilbage til den undervisning, de deltog i før sygdommen, og undervisningen bør derfor svare til den undervisning, eleverne ville være berettiget til i deres hjemlige skole, jfr. bekendtgørelsen § 3, stk. 1 og 2.”