Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen. Biologi (herunder sundhedslære med alkohollære).

Læs dokumentet

Formålet med biologiundervisningen er at give eleverne en almen og nyttig viden om den levende natur. Den indsigt, de derved får, vil gøre det selvfølgeligt for dem at færdes med nænsomhed og udbytte i naturen, og hos adskillige vil man kunne skabe interesser, som også efter skolealderen vil kunne udfylde dele af fritiden.
Eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr samt drage slutninger af deres iagttagelser, og der må lægges vægt på at opmuntre eleverne til selvvirksomhed, hvad dette fag giver særlige muligheder for. Undervisningen kan desuden give dem så megen forståelse af de biologiske love og sammenspillet i naturen, at deres respekt for alt levende udvikles. Igennem denne forståelse vil man kunne bibringe eleverne en positiv indstilling til naturfredning, så de forstår de forholdsregler, mennesket må tage for at beskytte planter og dyr.
Desuden skal de bibringes så meget kendskab til menneskelegemet, at det kan støtte deres forståelse af de vigtigste sundhedsregler. Det vil være uforsvarligt at udelade vigtige afsnit af menneskets sundhedslære. Der bør gives eleverne en fornuftig viden om menneskets forplantning og de etiske krav, der stilles til det enkelte menneske (jf. kapitel 23).
Undervisningen må hele skolen igennem bære præg af, at man søger at bibringe eleverne en interessebetonet orientering i naturen og at indstille dem på den rent umiddelbare nydelse af skønhedsværdierne i den.