Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen. Fransk.

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i fransk er at bibringe eleverne en god udtale af de franske lyd og lydforbindelser, færdighed i oplæsning af en lettere prosatekst og kendskab til et mindre, centralt ordforråd, som de kan genkende og forstå i teksterne, og som de i nogen grad kan bruge aktivt.