Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 20 - Barnepleje

Læs dokumentet

Formålet for faget barnepleje er at give eleverne

– viden og færdigheder vedrørende småbørns pasning og pleje,
– kendskab til og forståelse for forhold, som kan fremme børns udvikling
– indsigt i det ansvar, der følger med at have med børn at gøre, og i alm. forekommende opdragelsesspørgsmål,
– orientering om samfundets støtte og hjælpeforanstaltninger til familier med småbørn.