Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 21 - Færdselslære

Læs dokumentet

Skolens færdselslære har til formål:

at give eleverne kendskab til og forståelse af de farer og vanskeligheder, de stilles over for i trafikken, samt at give dem viden om de færdselsregler og anvisninger, der er af betydning i denne forbindelse;

at udvikle elevernes færdighed i at be- dømme trafikken og opøve dem i at færdes sikkert;

at bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme og hensynsfulde trafikanter.