Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 24 - Datalære

Læs dokumentet

Formålet for folkeskolens undervisning i datalære er, at eleverne får mulighed for gennem beskæftigelse med emner og metoder fra datalæren,

at opnå indsigt i datalærens tværfaglige og almene karakter,

at erhverve sig viden om samfundets anvendelse af databehandling og at opnå forståelse af databehandlingens betydning for samfundet og for den enkelte,

at tilegne sig arbejdsformer, som sætter dem i stand til såvel enkeltvis som i grupper at erkende, afgrænse og formulere simple problemer af databehandlingsmæssig art, at udarbejde løsningsprocedurer og at tilpasse disse til det givne problem.