1979

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 1 – Fremmedsprogede elever

I de senere år har der i stigende grad fundet tilflytning sted af børn fra udlandet, og folkeskolen har måttet træffe særlige foranstaltninger til undervisning af denne nye elevgruppe. Da der for første gang med undervisningsministeriets cirkulære af 30. november 1970 om undervisning i folkeskolen af udenlandske børn blev udsendt generelle retningslinjer inden for området, […]

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 1 – Fremmedsprogede elever Read More »