Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 2 - Specialundervisning

Læs dokumentet

De senere års bestræbelser på at undervise elever med generelle indlæringsvanskeligheder (psykisk hæmmede) i folkeskolens almindelige klasser stiller betydelige krav til lærere, rådgivning og bevilgende myndigheder. Forudsætningen for et godt resultat er et nært samarbejde mellem hjem og skole.