2009

Fælles Mål 2009 – Edb – Faghæfte 26

Formålet med undervisningen i edb er, at eleverne udbygger den viden om og de færdigheder i brug af edb, som de tidligere har erhvervet. Gennem arbejde med udvalgte emner inden for informationsteknologien skal eleverne have oplevelser og opnå erfaringer, der øger deres kendskab til informationsteknologiske metoder og begreber. Gennem undervisningen skal elevernes handlemuligheder i forbindelse […]

Fælles Mål 2009 – Edb – Faghæfte 26 Read More »

Fælles Mål 2009 – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Faghæfte 21

Formålet med undervisningen i sundheds- og seksual – undervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne

Fælles Mål 2009 – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Faghæfte 21 Read More »

Fælles Mål 2009 – Teknologi og kommunikation – 10. klasse – Faghæfte 45

Formålet med undervisningen i teknologi og kommunikation er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses- og erhvervsmæssige fagområder, som faget kan relateres til. Gennemundervisningen opnår eleverne kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. Elevernes egne iagttagelser og

Fælles Mål 2009 – Teknologi og kommunikation – 10. klasse – Faghæfte 45 Read More »

Fælles Mål 2009 – Teknologi – Faghæfte 35

Formålet med undervisningen i teknologi er, at eleverne gennem arbejde med udvalgte teknologier får forståelse af, hvordan teknologi- og samfundsudvikling hænger sammen og samvirker med naturgrundlaget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at opnå viden om teknologiers betydning for egne og andres levevilkår og livsstil. Stk. 2. Gennem eksperimenter, iagttagelser og undersøgelser skal undervisningen stimulere

Fælles Mål 2009 – Teknologi – Faghæfte 35 Read More »

Fælles Mål 2009 – Tekstbehandling – Faghæfte 36

Formålet med undervisningen i tekstbehandling er, at eleverne tilegner sig viden om informationsteknologiens betydning for skrive- og kommunikationsprocessen. Stk. 2. Med udgangspunkt i egne erfaringer skal eleverne blive fortrolige med at anvende de informationsteknologiske redskaber, der kan benyttes i skrive- og kommunikationsprocessen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at arbejde åbent, skabende og

Fælles Mål 2009 – Tekstbehandling – Faghæfte 36 Read More »

Fælles Mål 2009 – Naturfag – 10. klasse – Faghæfte 37

Formålet med undervisning i naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, teknologi, miljø og sundhed. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder anvendt på problemstillinger og sammenhænge, der er vigtige for den enkelte og for samfundet lokalt og globalt. Stk. 2. Undervisningen bygger

Fælles Mål 2009 – Naturfag – 10. klasse – Faghæfte 37 Read More »

Det Sthyrske Cirkulære

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk

Det Sthyrske Cirkulære Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 17 – Tysk

Formåletmed undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør demi stand til at kommunikere på tysk bådemundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed omtysk sprog og omsprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktivmedvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget

Fælles Mål – Faghæfte 17 – Tysk Read More »