Arbejdsmarked

Fælles Mål 2009 – Iværksætter – 10. klasse

Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses- og erhvervsmæssige fagområder, som faget kan relateres til. Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. Elevernes egne iagttagelser, ideer og

Fælles Mål 2009 – Iværksætter – 10. klasse Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 33 – Økonomi

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til og forståelse af den økonomiske sammenhæng, den øko­nomiske udvikling, de økonomisk-politi­ ske målsætninger og de økonomisk-poli­tiske indgreb. Der lægges i denne forbin­delse vægt på, at eleverne får forståelse af forholdet mellem de økonomiske driv­ kræfter og faktorer af ikke-økonomisk karakter. Disse sidste kan indgå i og

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 33 – Økonomi Read More »

Fælles Mål 2009 – Metal/motorværksted – 10. klasse – Faghæfte 38

Formålet med undervisningen i metal/motorværksted er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses- og erhvervsmæssige fagområder, som faget kan relateres til. Gennemundervisningen opnår eleverne kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står

Fælles Mål 2009 – Metal/motorværksted – 10. klasse – Faghæfte 38 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 34 – Virksomhedslære

Formålet med undervisningen i virksom­hedslære på folkeskolens 8.–10. klasse­ trin er, at eleverne opnår viden om og forståelse for: 1. De gensidige forhold mellem men­nesker, virksomheder og samfundet, her­under forskellige samfundsinteresser vedrørende produktions- og ejendoms­forhold. 2. De væsentlige love og aftaler, som er gældende på arbejdsmarkedet. 3. Virksomhedernes indre struktur og funktion.

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 34 – Virksomhedslære Read More »

Fælles Mål 2009 – Motorlære – Faghæfte 10

Formålet med undervisningen i motorlære er, at eleverne gennem praktiske forløb opnår erfaringer med motorers og transportmidlers betydning i dagligdagen. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at erhverve sig praktiske færdigheder og viden om motorkøretøjers konstruktion, virkemåde og hensigtsmæssige behandling. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får et grundlag for at vurdere og tage stilling

Fælles Mål 2009 – Motorlære – Faghæfte 10 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 19 – Valgfaget Elektronik

Al undervisning i folkeskolen, altså også undervisningen i et valgfag som elektronik, bør stile mod at indfri folkeskolens formål, sådan som dette er anført i folkeskoleloven. Sigtet med denne vejledning er da – gennem en beskrivelse af elektronikundervisningens mål, tilrettelæggelse og indhold – at støtte læreren i hans planlægning af undervisningen i faget. […]

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 19 – Valgfaget Elektronik Read More »

Fælles Mål 2009 – Produktudvikling og formgivning – 10. klasse – Faghæfte 42

Formålet med undervisningen i produktudvikling og formgivning er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses- og erhvervsmæssige fagområder, som faget kan relateres til. Gennemundervisningen opnår eleverne kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. Elevernes egne iagttagelser og

Fælles Mål 2009 – Produktudvikling og formgivning – 10. klasse – Faghæfte 42 Read More »