Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 27 - Elektronik

Læs dokumentet

1.1 Formål Formålet med undervisningen i elektronik er, at eleverne erhverver viden om grundlæggende elektroniske kredsløb og « deres funktioner og et praktisk kendskab til fagets arbejdsmetoder. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at konstruere og opbygge simple enheder, således at de får et grundlag for selvstændigt at løse elektroniske opgaver og problemer. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for elektronikkens betydning i samfundet.