Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 23 - Motorlære

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne såvel praktisk som teoretisk erhverver sig et alment kendskab til forskellige motorers opbygning og virkemåde samt indsigt i motorkøretøjers konstruktion og hensigtsmæssige behandling.