Billedkunst

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 27 – Formning 1974

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give billedmæssigt udtryk for oplevelser og forestillinger. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig formningsfærdigheder, der kan være af værdi for dem i og efter skoletiden. Undervisningen sigter tillige imod, at eleverne udvider deres forståelse af nogle billedmæssige udtryksformer og dermed

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 27 – Formning 1974 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 6 – Formning 1976

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give billedmæssigt udtryk for oplevelser og forestillinger. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig færdigheder inden for faget, der kan være af værdi for dem også i deres fritid. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvider deres

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 6 – Formning 1976 Read More »

Billedkunst 1991/4

Formålet med undervisning i formning (billedkunst) er: – at eleverne gennem skabende billedvirksomhed udvikler deres færdighed i at forstå og i at bruge billed- sprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Der arbejdes i det samlede skoleforløb varieret og sammenhængende inden for tegning, maleri, col- lage, grafik, foto, skulptur, og levende billedformer. – at eleverne

Billedkunst 1991/4 Read More »

Billedkunst – Faghæfte 8

Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig

Billedkunst – Faghæfte 8 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen. Formning (tegning og småsløjd m. v.).

Formålet med undervisningen i faget formning er: at bevare og stimulere børnenes umiddelbare evne for og lyst til at udtrykke sig i billeder, at hjælpe dem med at udvikle færdigheder, som kan være dem til praktisk nytte i skolen og hverdagen, at danne det: naturlige grundlag for sund vurdering og forståelse af kunst, at sætte i gang med gode fritidsbeskæftigelser og at bidrage

Undervisningsvejledning for folkeskolen. Formning (tegning og småsløjd m. v.). Read More »

Forenklede Fælles Mål – billedkunst.

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for

Forenklede Fælles Mål – billedkunst. Read More »

Billedkunst

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle

Billedkunst Read More »