Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 6 - Formning 1976

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give billedmæssigt udtryk for oplevelser og forestillinger.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig færdigheder inden for faget, der kan være af værdi for dem også i deres fritid.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvider deres forståelse af billedmæssige udtryksformer og dermed deres mulighed for selvstændigt at vurdere dem.