Fra samme fag

Billedkunst 1991/4

Læs dokumentet

Formålet med undervisning i formning (billedkunst) er:

– at eleverne gennem skabende billedvirksomhed udvikler deres færdighed i at forstå og i at bruge billed- sprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Der arbejdes i det samlede skoleforløb varieret og sammenhængende inden for tegning, maleri, col- lage, grafik, foto, skulptur, og levende billedformer.

– at eleverne gennem oplevelse, analyse og vurdering af kulturens billedformer udvikler deres forståelse for kunst og billedmedier samt aspekter af design og arkitektur.

– at eleverne som led i deres æstetiske udvikling får mulighed for at deltage aktivt i skole- og kulturliv gennem udstillings-, udsmyknings-, teater- og medievirksomhed.