Fremmedsprog

Forenklede Fælles Mål – Almindelige indvandrersprog

Eleverne skal i faget almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til det pågældende sprog videreudvikle en aktiv tosproget kompetence på grundlag af allerede erhvervede færdigheder i såvel dansk som indvandrersproget. Eleverne skal opnå indsigt i sprog og kulturel mangfoldighed i Danmark og i de lande, hvor indvandrersproget tales. Stk. 2. Faget skal styrke elevernes

Forenklede Fælles Mål – Almindelige indvandrersprog Read More »

Forenklede Fælles Mål – Modersmålundervisning

Eleverne skal i faget modersmålsundervisning udvikle kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Modersmålsundervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen. Stk. 2. Faget modersmålsundervisning skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv

Forenklede Fælles Mål – Modersmålundervisning Read More »

Modersmålsundervisning

Eleverne skal i faget modersmålsundervisning udvikle kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Modersmålsundervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen. Stk. 2. Faget modersmålsundervisning skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv

Modersmålsundervisning Read More »

Fælles Mål 2009 – Modersmålsundervisning – Faghæfte 46

Formålet med modersmålsundervisningen er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen. Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at elevernes lyst til

Fælles Mål 2009 – Modersmålsundervisning – Faghæfte 46 Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 23 – Modersmålsundervisning

Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed. Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur fremmes. Stk. 3.

Fælles Mål – Faghæfte 23 – Modersmålsundervisning Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 10 – Fremmedsprog

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte sprog, at tale det, at tilegne sig indholdet af en tekst og skriftligt at benytte sig af det pågældende sprog. Undervisningen bygger på elevernes aktive medvirken og bidrager til, at eleverne får øgede muligheder for at orientere sig om de dele

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 10 – Fremmedsprog Read More »

Engelsk og tysk i 8. og 9. klasse

Formålet med undervisningen i engelsk og tysk i 8. og 9. klasse er at bibringe eleverne en sådan grad af fortrolighed med sproget, at de bliver i stand til at læse og forstå en tekst, der passer til deres alderstrin og forudsætninger og ikke frembyder særlige sproglige vanskeligheder. Der bygges videre på det elementære sprogstof, der er indlært på forudgående klassetrin, så der

Engelsk og tysk i 8. og 9. klasse Read More »