Fra samme fag

Latin

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er at give eleverne sikkert kendskab til den centrale del af det latinske sprogs ordforråd, til dets regelmæssige formlære og de vigtigste træk af dets sætningsbygning.

Hovedformålet er at give et solidt grundlag for gymnasiets undervisning, men da mange elever ikke kommer til at læse mere latin i skolen end dette kursus, og da latinprøven
giver visse rettigheder, må det tilstræbes, at den viden, der bibringes eleverne, danner et afrundet og i sig selv brugbart hele.