Musik

Forenklede Fælles Mål – Musik

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende

Forenklede Fælles Mål – Musik Read More »

Musik – Faghæfte 7

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med

Musik – Faghæfte 7 Read More »

Sang (musik)

Formålet med folkeskolens undervisning i sang er: 1. at udvikle og styrke evnen til og den umiddelbare glæde ved at synge, spille og lytte til musik, 2. gennem indøvelse af et fyldigt melodistof at give børnene kendskab til folkeog kirkesang, 3. at pleje stemmen og at udvikle øret og den rytmiske fornemmelse, i det hele

Sang (musik) Read More »

Musik – 1

»Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde

Musik – 1 Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 7 – Musik

Formåletmed undervisningen imusik er, at eleverne udvikler deres evne til at oplevemusik og til at udtrykke sig i og ommusik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe demforudsætninger for livslang og aktiv deltagelse imusiklivet og for at kunne forholde sig til samfundetsmangeartedemusiktilbud. Stk. 2. Gennemaktiv og skabende beskæftigelsemedmusik skal undervisningenmedvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle

Fælles Mål – Faghæfte 7 – Musik Read More »

Musik

Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende

Musik Read More »