Fra samme fag

Sang (musik)

Læs dokumentet

Formålet med folkeskolens undervisning i sang er:

1. at udvikle og styrke evnen til og den umiddelbare glæde ved at synge, spille og lytte til musik,

2. gennem indøvelse af et fyldigt melodistof at give børnene kendskab til folkeog kirkesang,

3. at pleje stemmen og at udvikle øret og den rytmiske fornemmelse, i det hele at udvikle børnenes musikalske anlæg og derigennem bidrage til at berige deres tilværelse i og uden for skolen. Del fremhæves, at arbejdet med fællessang må have en fremtrædende plads i undervisningen, idet dette er af afgørende betydning for, at vore mange gode folkelige sange synges og dermed bevares.