Fra samme fag

Legemsøvelser

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er gennem alsidige legemsøvelser:

at fremme børnenes legemlige sundhed ved at hjælpe dem til en harmonisk legemsudvi kling, opøve deres bevaîgelsesfunktioner (nerve-, muskel- og ledsystemet), bringe dem i god kondition og give dem gode hygiejniske vaner.,

at fremme børnenes mentale sundhed ved at lade dem føle glæden ved legemlig aktivitet og ved at udnytte fagets særlige muligheder for udvikling af egenskaber som samarbejdsevne, selvdisciplin, ordenssans, initiativ og selvstændighed,

at lære børnene betydningen af at holde legemet i god form og at bruge det rigtigt, således at de stimuleres til at fortsætte med legemsøvelser og friluftsliv efter endt skolegang.

Faget skal altså ikke blot være et færdighedsfag og et rekreationsfag, men også et erfarings- og kundskabsfag, som børnene har gavn af både i skoletiden og senere i livet.