Fra samme fag

Undervisningsvejledning for Folkeskolen - 5 - Idræt

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne motiveres for fysisk aktivitet, og at deres fysiske, psykiske og sociale udvikling fremmes.

(Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, § 3.)