Fra samme fag

Seksualundervisning

Læs dokumentet

Udvalget har fundet det rimeligt at inddrage spørgsmålet om seksualundervisning i sine overvejelser, uanset at dette emne ifølge loven ikke er obligatorisk i skolen. Det er udvalgets opfattelse, at dette spørgsmål er så vigtigt, at skolen må beskæftige sig med det. Dette sker allerede i et ret betydeligt omfang. Der henvises her til den undersøgelse, Den alm. danske Lægeforening har foretaget, og som er nærmere omtalt i Ugeskrift for Læger den 26/6 1958. Ifølge de heri givne oplysninger udsendtes der spørgeskemaer til ca. 10 procent af skolerne i landet. Skemaerne indeholdt spørgsmål udformet således, at besvarelserne gav et billede af seksualundervisningens geografiske fordeling, elevernes aldersklasser og karakteren af det stof, der blev inddraget i undervisningen.